RoadPAC - PRAGOPROJEKT, a.s.

Systém pro projektování silnic a dálnic

PRAGOPROJEKT, a.s. RoadPAC - Systém pro projektování silnic a dálnic RoadPAC - Systém pro projektování silnic a dálnic
VIAPONT, s.r.o. - prodejce pro Moravu a Slovenskou republiku www.autodesk.com www.bricsys.com

RoadPAC


Programový systém RoadPAC je výkonný systém pro automatizované projektování silnic a dálnic. RoadPAC umožňuje modelovat silniční trasu, silniční těleso, včetně bilance zemních prací a výpočtu vytyčovacích prvků s velmi krátkou dobou odezvy.

RoadPAC

Vedle numerických výsledků je možné vytvářet grafické přílohy typu osa, podélný profil, příčné řezy, úplná situace, perspektivy a hmotnice. Grafické přílohy lze vykreslit přímo na obrazovku nebo v externím grafickém prostředí (AutoCAD, BricsCAD, ZWCAD), případně lze grafické přílohy exportovat do formátu DXF.

Systém RoadPAC obsahuje vedle silničních programů další podpůrné programy, které vytvářejí uživatelské pohodlí při práci s počítačem. Tím je umožněno projektantům jednoduše modelovat silniční trasy s velkou efektivností, v relativně krátkém čase a s minimálními náklady.

Z nejdůležitějších vlastností programového systému RoadPAC je možno jmenovat:

  • Snadná volba činností systému (programem RoadPAC.net).
  • Dialogové zadávání a oprava vstupních dat (programem RoadPAC.net)
  • Rychlé vytváření variantních řešení. Interaktivita tam, kde je to účelné.
  • Grafická kontrola vymodelované silnice na obrazovce počítače s krátkou dobou odezvy (programem RoadPAC.net).
  • Nezávislost grafických příloh na hardwaru (RoadPAC - PLOTFILE).
  • Napojení na kapacitní digitální model terénu DTM, který je integrován do systému.
  • Transformace výkresů z prostředí RoadPAC do prostředí AutoCAD, BricsCAD nebo ZWCAD s možností dalšího zpracování částí systému RoadCAD.
  • Doplňování systému dalšími programy.

Obrazové ukázky z aplikace viz galerie.

© 2022, PRAGOPROJEKT, a.s.